HAI Strassenschule

NieuwsMeld u aan voor onze nieuwsbrief!

Actuele informatie over WereldOuders en onze projecten in Latijns-Amerika.

Periodiek schenken met belastingvoordeel

WereldOuders heeft veel trouwe donateurs en wereldouders die al jaren bijdragen aan een betere toekomst voor de kinderen in onze familiehuizen in Latijns-Amerika. Veel trouwe donateurs (en wereldouders) maken echter geen gebruik van fiscale aftrek. Dit kan geld besparen en is van toepassing als de donaties worden vastgelegd voor minimaal 5 jaar. Graag vertellen wij meer over het periodiek schenken met belastingvoordeel.

Geen notariskosten
Vroeger moesten periodieke schenkingen vastgelegd worden bij de notaris. Dit is niet meer het geval. Middels een “onderhandse overeenkomst – periodieke gift in geld” kan dit geregeld worden. Het hoeft dus niet meer bij een notaris vastgelegd te worden; dit betekent dat er dus ook geen extra kosten aan zijn verbonden. Niet voor de donateur en niet voor het “goede doel”.

Geen drempelbedrag bij periodiek schenken
Ook is er bij periodiek schenken geen sprake van een “drempelbedrag”.  Er is wel sprake van een drempelbedrag als er gewone (niet periodieke) giften worden gedaan.

De Belastingdienst schrijft voor dat er een Schenkingsovereenkomst in tweevoud wordt ingevuld en ondertekend, door schenker en ontvanger, waarna de toezegging officieel vastligt. Uiteraard wordt deze overeenkomst ontbonden bij overlijden van de schenker. WereldOuders heeft ANBI status en het CBF keurmerk.

Voor meer informatie, zie onze website:
https://www.wereldouders.nl/help-wereldouders/schenken-of-nalaten/

Ga naar boven

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via:


ouders-met-kinderen vierkant

WereldOuders

035-6264578

info@wereldouders.nl

Verstuur e-mail

Inschrijven digitale nieuwsbrief