NPH International

NPH is een internationale organisatie met fondsenwervingskantoren in Europa, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Ondanks het feit dat de programma’s en fondsenwervende kantoren zelfstandig opereren om hun doelstellingen te behalen, zijn allemaal onderdeel van de warme NPH familie.

De Europese kantoren hebben zich verenigd als NPH Europa om kennisoverdracht m.b.t projecten en fondsenwervende activiteiten te stimuleren. In 2012 is WereldOuders directeur Pauline Lemberger toegetreden als bestuurslid van NPH Europe. De Europese fondsenwervende kantoren hebben als NPH Europa één keer per jaar een internationale vergadering. Het doel van deze bijeenkomst om de overkoepelde vraagstukken te bespreken en kennis te delen onder leiding van de internationale board (NPH International).

WereldOuders draagt, net als de andere fondsenwervende kantoren, bij aan het werk en de projecten van NPH door het werven van fondsen door middel van publiciteit, campagnes en andere activiteiten. Deze fondsen worden direct overgemaakt aan het desbetreffende programma en/of project.