Ja, ik wil structureel bijdragen aan de toekomst van een kind en word Wereldouder

Als wereldouder draag je met jouw bijdrage per per maand structureel bij aan een belangrijk deel van de zorg, opvoeding en scholing van de kinderen in een van de programma’s van WereldOuders. Jouw bijdrage gaat naar kinderen die op dat moment jouw steun het hardste nodig hebben.

Wil jij doneren voor een specifiek land? Selecteer dan hier het land. Kies de optie ‘WereldOuders algemeen’ als je geen specifiek land wilt steunen.

Jouw bijdrage helpt!

 • Voor €5 per maand geef je een kind de benodigde schoolspullen om onderwijs te kunnen volgen.
 • Voor €10 per maand geef je psychosociale hulp aan een getraumatiseerd kind.
 • Voor €15 per maand kan een jongere met een beperking onderwijs volgen.
 • Voor €25 per maand kunnen we een kind toegang geven tot kwalitatieve gezondheidszorg
 • Voor €50 per maand kan een jongere een technische vakopleiding volgen
 • Voor €150 per maand ondersteunen we een heel gezin op ál onze thema’s: onderwijs, gezondheid, veilig thuis en zelfstandig

Doneren gaat gemakkelijk via iDeal

U kunt ook uw donatie overmaken naar NL60INGB0000001171

 

   

 

DONEER AAN WERELDOUDERS

Hoe kun je nog meer helpen?

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Gaat al het geld dat ik doneer rechtstreeks naar de kinderen?

  Nee, helaas lukt het niet om 100% van de donaties aan de kinderen te besteden. Om fondsen te werven voor de programma’s maken wij organisatorische kosten. WereldOuders is in het bezit van de CBF-erkenning, wat o.a. inhoudt dat wij niet meer dan 25% van al onze donaties aan (organisatie) kosten mogen besteden. In ons jaarverslag staat een uitgebreid verslag van de door ons gemaakte kosten. Wij streven ernaar ieder jaar de kosten weer verder terug te dringen. Wij maken ieder jaar rechtstreeks, zonder tussenkomst van partnerorganisatie NPH, een vaste bijdrage over naar de programma’s waarvan de dagelijkse basiszorg voor de kinderen gefinancierd wordt.

  Bekijk ons jaarverslag

   

 • Hoe steun je met belastingvoordeel?

  Als je het voornemen hebt om onze projecten minimaal 5 jaar achtereen te steunen dan is het een goed idee om dit vast te leggen in een onderhandse akte of in onze overeenkomst periodieke gift in geld. Dan heb je namelijk recht op belastingaftrek. Afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt, kan uw belastingaftrek oplopen tot 52%. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van jouw inkomen.

  Meer informatie over belastingvoordeel

   

 • Waarom bieden wij kindsponsoring niet meer aan?

  Sinds 2018 hebben wij als organisatie ervaring opgedaan met familie re-integratie. Dat betekent dat het kind, indien mogelijk en wenselijk,  weer bij zijn of haar biologische familie gaat wonen. We hebben gezien dat re-integratie zorgt voor stabiliteit en dat zich kansen ontwikkelen voor het hele gezin. Het zorgt voor een betere basis en toekomst voor de kinderen. Het zet kinderen en ouders weer in hun recht. Bolivia is het eerste land waar we meer kinderen in families gaan ondersteunen dan hen op te vangen in ons kinderhuis. Wij brengen ze weer thuis. Er is hiervoor zorgvuldig een meerjarig projectplan opgesteld. Het is de bedoeling dat na drie jaar meer kinderen thuis worden ondersteund dan dat er bij ons wonen. Door meer kinderen te re-integreren met hun families vergroten we onze impact. We helpen niet alleen de kinderen, maar ook familieleden zoals vaders en moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s. Dit gaat vervolgens opgeschaald worden naar de overige landen waar wij actief zijn.  Op dit moment (2023) ondersteunen we ook de re-integratieprogramma’s in Honduras, Guatemala en Peru. Dit is dan ook de reden dat wij geen nieuwe kind sponsors meer werven. Als je al een kind sponsorde dan blijft deze steun gewoon door gaan.

  Meer weten over het re-integratieprogramma? Lees dan dit artikel.

 • Waarom stappen jullie af van het principe om kinderen op te vangen in jullie huizen?

  Ontwikkelingen en onderzoeken binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking laten duidelijk zien dat kinderen het allerbeste kunnen opgroeien bij hun eigen familie. Traditionele kinderhuizen maken idealiter plaats voor re-integratietrajecten en gezinsondersteuning. Sinds 2017 worden steeds meer kinderen die in onze kindhulp-programma’s wonen, teruggeplaatst bij familie. Deze kinderen en hun families kunnen rekenen op een midden- tot lange-termijn ondersteuning vanuit NPH (WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequenos Hermanos, NPH). Door het ondersteunen van families worden er nog meer mensen geholpen dan alleen de kinderen. De NPH-filosofie: het familie- en saamhorigheidsgevoel houdt een belangrijke waarde in de begeleiding.

 • Hoe houden jullie controle?

  Om ervoor te zorgen dat de re-integratie van de kinderen een succes wordt, volgen wij een aantal belangrijke stappen. We maken een analyse van o.a. de sociaaleconomische situatie van de familie, de gezinsstructuur, de leefomgeving en potentiële risico’s. Natuurlijk worden ouders en kinderen volledig betrokken bij de re-integratie. Gezinnen worden ondersteund tijdens bijeenkomsten, bezoeken van de gezinnen etc. Als er positief besloten wordt over de re-integratie dan wordt alles in werking gesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind bewaakt worden, zoals door Jeugdzorg wordt opgelegd.

 • Wat als thuis wonen toch niet mogelijk is?

  Als re-integratie mislukt, of als het welzijn van het kind in gevaar is, dan is terugkeer naar het kind hulpprogramma van NPH mogelijk.

 • Heeft het nog wel zin om het kind dat ik al steunde te blijven steunen?

  Dit heeft zeker zin. Wij blijven namelijk nog steeds heel hard werken voor jouw sponsorkind. We zorgen er nog steeds voor dat het kind naar school kan, goed te eten krijgt en de medische zorg die het nodig heeft. Ook gaat er een team vanuit de projectlanden op bezoek bij het gezin en wordt het gezin begeleid en ondersteund. Door het hele gezin te ondersteunen vergroten we onze impact. Bovendien is het steunen van kinderen in het eigen gezin kostenefficiënter dan ondersteuning van kinderen die in een kindertehuis wonen. Ook krijgen ouders loopbaanbegeleiding om de afhankelijkheid van steun af te bouwen en de armoedespiraal te doorbreken. Jouw steun is dus nog steeds heel hard nodig. Het enige dat verandert is dat je niet meer zo makkelijk met het kind kunt schrijven als het niet meer in één van onze kind-hulpprogramma’s woont.

  Meer weten? over gezinsondersteuning? Lees dan dit artikel.

 • Heeft WereldOuders de CBF-erkenning? Wat houdt deze erkenning precies in?

  Ja, WereldOuders heeft al sinds 2005 het CBF-keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Sinds 2016 is het CBF-Keurmerk verandert in een CBF-erkenning. Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw.

 • Ik wil mijn machtiging stopzetten. Hoe doe ik dat?

  Dit kan je doen door telefonisch contact op te nemen met WereldOuders via 035 62 64 578. Als je je adres en postcode doorgeeft dan zorgen wij ervoor dat de machtiging direct stopgezet wordt.

 • Ik wil minder of geen (digitale) post ontvangen van WereldOuders. Hoe kan ik dit veranderen?

  Je kunt je wensen en voorkeuren altijd doorgeven en/of aanpassen door te bellen naar 035 62 64 578 of te mailen naar info@wereldouders.nl.

 • Op welk moment van de maand incasseert WereldOuders en wat gebeurt er als het incasseren niet is gelukt?

  Je donatie wordt op of rond de 28e dag van de maand automatisch van je rekening afgeschreven. Indien het ons niet lukt om het afgesproken bedrag te incasseren via je bank, dan proberen wij het een maand later nog een keer.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Neem dan contact met ons op!
Rolf Sanchez ambassadeur WereldOuders
Mijn droom is strijden voor gelijke kansen voor alle kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika!
-Rolf Sanchez, Ambassadeur WereldOuders
foto_frank_uitsnede
WERELDOUDERS GEEFT KWETSBARE KINDEREN HUN KANSEN TERUG, ZODAT ZIJ OOK KUNNEN DROMEN VAN EEN GOEDE TOEKOMST. DAAR ZET IK ME GRAAG VOOR IN!
— Frank Evenblij, Ambassadeur WereldOuders
frits
Als vader doe ik er alles aan de toekomstdromen van mijn dochters te ondersteunen. Als ambassadeur van WereldOuders doe ik dat ook met liefde voor kinderen in Latijns-Amerika.
— Frits Sissing, Ambassadeur WereldOuders