OVER WERELDOUDERS

WereldOuders wil de armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven, doorbreken en zet zich in om de situatie van kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren.

Dit doen wij samen met onze met onze partnerorganisatie NPH. NPH heeft projecten in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru. In Nederland doen wij dit door fondsen te werven. Dankzij deze donaties, betrokken sponsoren en toegewijde vrijwilligers kan WereldOuders kwetsbare gezinnen versterken en kinderen een veilig en stabiel thuis, onderwijs, medische verzorging bieden. Hierdoor geeft WereldOuders kinderen én hun families een kans om aan de armoede te ontsnappen.

Over onze organisatie

Statuten WereldOuders

In de statuten lees je de bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan WereldOuders. Ze bepalen het kader waarbinnen we als WereldOuders onze activiteiten organiseren.

Statuten WereldOuders

 

Missie en visie

Missie: De missie van WereldOuders is om de situatie van kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren. Dit gebeurt door hen een veilige, stabiele thuisbasis en een kans op een goede toekomst te bieden. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de armoedespiraal, die generatie op generatie wordt doorgegeven, te doorbreken.

Visie: WereldOuders gelooft in de kracht van familie. Ieder kind verdient aandacht en onvoorwaardelijke liefde en heeft recht op onderdak, onderwijs en medische zorg zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.

Kernwaarden

Passie
Bescherming
Betrouwbaarheid
Aandacht
Daadkrachtig
Samen

Onze geschiedenis

WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH). NPH is opgericht in 1954 in Mexico door de Amerikaanse pater William B. Wasson (1923-2006).

Wasson was geraakt door de armoede en richtte een dagverblijf op om de allerarmste kinderen van de straat te houden. Toen een van de straatkinderen geld stal uit de collectebus van de kerk, realiseerde hij zich dat alleen opvang overdag niet genoeg was. Wat deze kinderen nodig hadden was een veilig thuis. Hij wist acht straatjongens uit de gevangenis te krijgen en richtte voor hen een programma op. Het begrip ‘familie’ stond hoog in het vaandel. De kinderen moesten zich geborgen en gesteund voelen zoals in een familie en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid dragen die een familie met zich mee brengt.

Hiermee legde Fr. Wasson het fundament voor NPH zoals het nu is. In de decennia die volgden, breidde het werk van NPH zich langzaam uit en dit resulteerde in programma’s in negen landen in Latijns-Amerika en fondsenwervende kantoren over de hele wereld, zo ook in Nederland. Het kantoor in Nederland werd in 1991 in Hilversum opgericht onder de naam “Stichting Onze Kleine Weeskinderen”. In 2003 is deze naam veranderd in Stichting WereldOuders.

Keurmerken

CBF
WereldOuders is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren.  Bekijk ons CBF-erkenningsrapport op de site van het CBF.

Je leest op de website van het CBF meer over de strenge eisen waaraan een goed doel moet voldoen om deze erkenning te mogen voeren.

ANBI
WereldOuders beschikt over de ANBI status. Dit houdt in dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is en voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst.  Hierdoor kun je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

 

         

Gedragscodes en integriteit

We hanteren de volgende beleidsdocumenten:

Gedragscodes en integriteitsbeleid WereldOuders

 

Code of Conduct

 

Child Media Policy

 

Safeguarding Policy

Meerjarenplan WereldOuders

 

Meerjarenplan 2024-2028

 

Better Care Network

WereldOuders is onderdeel van Better Care Network Netherlands (BCNN). Better Care Network bestaat sinds 2007 en is een netwerk van organisaties die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Hiervan zijn ook organisaties als SOS Kinderdorpen, Defence for Children, Kerk in Actie en Wilde Ganzen lid. Het doel van dit netwerk is om via samenwerking de hulp aan kinderen te verbeteren. Daarnaast voert BCNN de campagne ‘Campagne WeesWijs’ tegen stages en kortdurend niet-professioneel vrijwilligerswerk in weeshuizen, waar WereldOuders ook volledig achter staat.

Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van het Better Care Network Netherlands.

ACTUEEL

Wij houden je graag op de hoogte over onze behaalde resultaten maar ook over nieuws updates en projecten waar wij op dit moment aan werken!

Ga naar al ons nieuws
portret Annelies_HR

Annelies van Hoek nieuwe interim-directeur bij WereldOuders

Lees verder

Lees verder over

Help mee en doe een donatie

 

Doneer nu