Organisatie in Nederland | WereldOuders

Organisatie

WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en is in 1991 in Hilversum opgericht onder de naam “Stichting Onze Kleine Weeskinderen”. In 2003 is deze naam veranderd in Stichting WereldOuders.

Met een kleine club boeken we grootse resultaten. Bij WereldOuders werken negen vaste medewerkers, de meeste zijn parttime verbonden aan de organisatie. Naast het vaste team wordt WereldOuders ondersteund door enkele freelancers en kantoorvrijwilligers die zich geheel vrijwillig en belangeloos inzetten voor de stichting. Sinds 1 april 2011 is Pauline Lemberger directeur van WereldOuders.

Team WereldOuders

Bestuur

Het bestuur van WereldOuders functioneert met een raad van beheer. Het bestuur en directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. De rol van het bestuur is controlerend, faciliterend en strategisch. Het bestuur als geheel beschikt over het vermogen om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Ambassadeurs

WereldOuders maakt gebruik van ambassadeurs die zich vrijwillig aan WereldOuders verbonden hebben. Door de inzet van hun kennis en persoonlijke netwerk dragen ze bij aan het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van WereldOuders en het verhogen van de inkomsten. Ieder op hun eigen manier. 

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top