Privacy verklaring | WereldOuders

Privacy verklaring

Stichting WereldOuders is een goed doel dat sinds 1991 fondsen werft voor de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH). WereldOuders biedt structurele hulp aan kwetsbare kinderen in negen landen in Latijns-Amerika door een stabiele en veilige thuisbasis te bieden, zodat deze kinderen kans hebben op een betere toekomst.

Gebruik van verzamelde gegevens

WereldOuders verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een donateurschap, het doen van een (eenmalige) gift, wanneer u een kind sponsort, als vrijwilliger, of deelneemt aan één van onze acties of evenementen. Het gaat om data zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Ook verzamelt WereldOuders gegevens wanneer u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (digitale) nieuwsbrief of informatie opvraagt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan WereldOuders, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). WereldOuders maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. We kunnen hiermee informatie verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop u onze website(s) bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. WereldOuders gebruikt deze gegevens om haar website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. WereldOuders kan deze gegevens niet herleiden tot een computer of individu.

WereldOuders verkoopt haar persoonsgegevens nooit. Wel delen we deze gegevens met derden als dat nodig is in verband met een lopende actie. Denk hierbij aan een callcenter dat voor ons een telefonische actie verzorgt of een postbedrijf dat een mailing doet voor ons. In alle gevallen hebben wij overeenkomsten met deze partijen om ervoor te zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft.

Stichting WereldOuders respecteert uiteraard de wens van onze donateurs en vrijwilligers. Iedereen kan op elk moment verzoeken zijn of haar eigen gegevens in te zien of aan te passen. Dat kan per brief: Stichting WereldOuders, Oude Enghweg 2, 1217 JC in Hilversum of via de mail: info@wereldouders.nl. Deze contactadressen kunnen ook worden gebruikt voor eventuele opzegging van het donateurschap. Ook kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze digitale nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Wij kunnen niet altijd gehoor geven aan het verzoek om persoonsgegevens volledig te wissen. In de eerste plaats, omdat wij van de wet bepaalde gegevens gedurende een vastgestelde periode moeten bewaren. Daarnaast kan het juist verstandig zijn om de data wel in ons systeem te houden, zodat wij daarbij kunnen vermelden dat wij geen contact meer opnemen. Uiteraard zijn wij duidelijk in de communicatie hierover.

Het kan voorkomen dat wij onze privacy verklaring moeten wijzigen. Om die reden is het verstandig om deze van tijd tot tijd te bekijken.

Mei 2018

Lees hier meer over de actievoorwaarden voor SMS acties

Lees hier meer over het gebruik van cookies

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top