Bekijk onze projecten en steun de kinderen | WereldOuders 

Steun een project

Ieder programma ontvangt van WereldOuders jaarlijks een financiële toezegging die bijdraagt aan de basiszorg van de kinderen. Naast deze basiszorg per programma, draagt WereldOuders bij aan de financiering van bijzondere projecten. Het betreft hier lopende projecten zoals (universitaire) studies, vakopleidingen, verbouwingen, renovaties, groot materiaal zoals auto’s en bussen en projecten die NPH uitvoert in de lokale gemeenschappen. Denk hierbij aan mobiele klinieken voor medische zorg en ondersteuning van arme gezinnen. Voor deze projecten worden extra fondsen geworven via stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven. Maar ook particulieren kunnen hier een steentje aan bijdragen.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top