Mijn Backpack methode

Stel je eens voor….op een dag krijg je de mededeling dat je niet meer bij je ouders kan blijven wonen. Je moet je tas gaan pakken en gaat dan op weg naar een plek die je niet kent.

Een uithuisplaatsing is doorgaans traumatisch voor kinderen. De plaatsing in een tijdelijke residentiële opvang is vaak een periode van onzekerheid, onrust en stress. In de begeleiding van kinderen in tijdelijke residentiële zorg en pleegzorg wordt er vaak gericht op het heden en de toekomst. Er wordt weinig aandacht besteed aan het verleden.

Heftige gebeurtenis

Psychologen en maatschappelijk werkers gaan er vaak vanuit dat kinderen geïnformeerd zijn over het waarom en hoe van hun uithuisplaatsing, en dat kinderen deze informatie ook daadwerkelijk hebben opgeslagen. Ook speelt de gedachte dat het beter is om niet te veel te praten over eerdere, traumatische ervaringen. Het gevolg is dat veel kinderen jaren later nog steeds niet begrijpen waarom ze uit huis geplaatst zijn en dat ze deze heftige gebeurtenis niet hebben kunnen verwerken.

Eigen verhaal

Mijn Backpack is een methode voor maatschappelijk werkers, psychologen en pleegzorgmedewerkers die hen helpt te communiceren met kinderen (4-12 jaar) over hun plaatsing in alternatieve zorg. De methode is opgebouwd rond het verhaal van een eendje met een rode rugzak die bij de hondenfamilie gaat wonen. Mijn Backpack moedigt kinderen aan om hun eigen verhaal te vertellen en zo te begrijpen wat er met hen is gebeurd en hoe ze zich daarbij voelen. De methode kan ook helpen om het proces van re-integratie in het gezin van herkomst te vergemakkelijken. Het is ontwikkeld naar het idee van Bep van Sloten en Rinske Mansens. Ook bij het maken van de materialen hebben kinderen uit de doelgroep een bijdrage geleverd. De poppen zijn gebaseerd op kindertekeningen en kinderen hebben feedback gegeven tijdens het ontwikkelproces.

Aangepast voor onze programma’s

Voor onze projecten in Latijns-Amerika is de Mijn Backpack-methode aangepast. Onderdelen zijn vertaald en er zijn elementen toegevoegd die passen binnen de realiteit in de programma’s van onze partnerorganisatie Nuestros Pequenos Hermanos (NPH) en in Latijns-Amerika. De coördinator mentale gezondheidszorg van NPH, Nelly Fernandez, heeft in november 2022 de verschillende psychologen uit onze projecten getraind om te werken met de Mijn Backpack-methode. Het doel is dat we in elk van de negen landen aan de slag gaan met het team van maatschappelijk werkers en psychologen om de methode toe te passen. We beginnen met het inzetten van de methode bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Op termijn wil NPH graag kijken of een variant op de methode ook ingezet kan worden voor oudere kinderen en jongeren. De handpoppen en rugzakken worden lokaal geproduceerd, we willen dit het liefst doen in onze eigen werkplaatsen waar jongeren vakopleidingen volgen.

Meer over Mijn Backpack