Voorwaarden vrijwilligerswerk | WereldOuders

Voorwaarden vrijwilligerswerk

WereldOuders is altijd op zoek naar mensen die zich graag met hart en ziel willen inzetten voor de kinderen in onze programma's. Dat je hart op de goede plaats zit is de belangrijkste voorwaarde.

Daarnaast vragen we van je:
• Dat je gemotiveerd bent en je een jaar lang wilt inzetten voor onze kinderen. Het is meer dan een baan; gedurende een jaar is het je leven!
• Daarnaast moet je minimaal 21 jaar zijn en Spaans kunnen spreken of dit willen leren.
• En natuurlijk is je (afgeronde) opleiding van belang. De eisen die we aan je opleiding stellen hangen af van de vacature waarop je solliciteert. Vrijwilligers gaan doorgaans aan de slag in hun eigen vakgebied.

Van al onze programma's verzamelen wij de vacatures. De meeste vrijwilligersbanen betreffen werkzaamheden met kinderen of taken binnen de organisatie van een huis. Zo hebben we altijd vacatures voor leerkrachten, remedial teachers, creatief  therapeuten, kinderverzorger/- groepsleider (in het Spaanse tia of tio), fysiotherapeuten etc. Ook zoeken we vaak communication officers en vrijwilligers uit de medische hoek. Mocht je twijfelen of je opleiding aansluit bij de vacature kun je contact met ons opnemen.

De reden dat we een minimale beschikbaarheid van een jaar vragen is dat onze kinderen stabiliteit nodig hebben. Door de vaste tijdstippen waarop vrijwilligers doorgaans beginnen (rondom 1 juli en 1 januari) volgen vrijwilligers elkaar op, zodat continuïteit in de werkzaamheden voor het huis is gewaarborgd. Van groot belang voor een professionele organisatie. Alleen op Haïti en de Dominicaanse Republiek zijn er soms mogelijkheden voor kortdurende projecten in de zomermaanden. Voor vrijwilligers uit de medische hoek zijn mogelijkheden op projectbasis (bijvoorbeeld tandartsen).

Werktijden

De werktijden verschillen per programma. Naast je eigen ‘baan’ heb je meestal ook nog andere taken waarvoor je verantwoordelijk bent. De eerste drie maanden gelden vaak als proeftijd. Over het algemeen zijn de roosters zwaar. Lange, intensieve dagen zijn meer regel dan uitzondering. Bovendien wordt meestal tien dagen achtereen gewerkt, waarna een lang vrij weekend volgt (4 dagen). Tussendoor is er vaak weinig tijd voor jezelf en een dag vrij nemen kan alleen in overleg. Per jaar heeft een vrijwilliger vier weken vakantie, die vaak pas opgenomen kunnen worden na de eerste zes maanden. Omdat feestdagen zoals Kerstmis en Pasen belangrijke dagen zijn voor het familiegevoel in de huizen, wordt van de vrijwilliger vaak verwacht op die dagen ook aanwezig te zijn om het samen te vieren.

Kosten

WereldOuders is een stichting; een organisatie zonder winstoogmerk. Ons doel is het leven van kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren. Wanneer je WereldOuders als vrijwilliger wilt helpen bij het bereiken van dit doel, ben je ons geen bemiddelings- of andere kosten verschuldigd. Daarentegen willen we je hierin juist tegemoet komen: in het programma krijgen vrijwilligers kost en inwoning en zelfs een kleine vergoeding per maand (ca. 50 - 100 USD, afhankelijk van het programma). WereldOuders betaalt, gedurende het jaar dat je voor ons aan het werk bent, je ziektekosten-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering, die je zelf bij JoHo afsluit.

Je betaalt zelf je reis. De kosten van je ticket kun je na terugkomst onder bepaalde voorwaarden (informeer bij belastingdienst) aftrekken van de belasting. Voor vrijwilligers creatieve therapie hebben we een regeling voor de kosten van een taalschool in het betreffende land.

Let op!

WereldOuders zoekt goede vrijwilligers, young professionals die door hun inzet en achtergrond een belangrijke bijdrage kunnen leveren in onze programma's. We zoeken geen vrijwilligersprojecten voor mensen die vakantiewerk zoeken in een weeshuis! Omdat veel mensen zich verkijken op het werken in onze programma's, willen we de volgende punten onder de aandacht brengen:

• Tijdens het werk in onze programma's staat het belang van de kinderen voorop.
• Als vrijwilliger draai je mee in een bestaande organisatie. Het is de bedoeling dat je je daaraan aanpast en niet alles wilt komen veranderen, hoe goed het ook bedoeld is.
• In de drukte van de huizen is eigen initiatief van groot belang.
• Er is weinig begeleiding; zelfstandigheid is daarom een vereiste.
• Het is hard werken en er is doorgaans weinig tijd voor jezelf.
• Er is weinig privacy: kamers worden gedeeld in het vrijwilligershuis waar je komt te wonen.
• De kinderen met wie een vrijwilliger werkt, kunnen gedragsproblemen hebben en/of ernstig ziek zijn. Je moet hiermee om kunnen gaan.
• Het werk in onze programma's vereist een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
• De omstandigheden zijn niet optimaal: het eten kan eenzijdig zijn en er is geen luxe en weinig comfort.
• Om goed te functioneren moet je stevig in je schoenen staan en zelfverzekerd zijn.
• Je moet je kunnen vinden in de geschetste (arbeids)voorwaarden van de huizen.

Heeft bovenstaande opsomming je niet afgeschrikt? Kijk dan hoe de procedure in zijn werk gaat.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top