Wij bevorderen zelfredzaamheid | WereldOuders

Zelfredzaamheid

In de landen waar WereldOuders actief is heerst veel armoede die generatie op generatie wordt doorgegeven. Door sociaaleconomische redenen hebben ouders hun kinderen niet veel te bieden.

WereldOuders biedt naast de zorg voor kinderen ook projecten ter bevordering van de ontwikkeling van de gemeenschap. Onder andere op het gebied van zelfredzaamheid, agricultuur en visserij, educatie en scholing, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en noodhulp.  Ook ondersteunt WereldOuders families uit arme wijken met coaching, voedselpakketten en financiële hulp om erop toe te zien dat kinderen naar school gaan en niet op straat terecht komen.

Het doel van de programma's is zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn zodat de huizen en de kinderen minder afhankelijk zijn van donaties. Daarom worden bij alle huizen agrarische en veeteelt projecten opgezet. Dit bespaart op kosten voor groente, fruit, vlees, eieren en melk en zorgt voor extra inkomsten als de producten op de lokale markt verkocht kunnen worden. We werken hier met lokale krachten, dus dat stimuleert de werkgelegenheid.

Ook wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen voor energie en water zoals zonnepanelen, zonneboilers en afvalwater zuiveringssystemen. Het bespaart structurele kosten, maakt de huizen minder afhankelijk van onverwachte prijsstijgingen en is bovendien beter voor het milieu.

Bijzondere projecten

  • In het programma in de Dominicaanse Republiek is een druppel-irrigatiesysteem aangelegd. Dit zorgt ervoor dat ze groenten en bananen kunnen verbouwen. Het doel is om zelfvoorzienend te zijn met het verbouwen van groenten en bananen. Dit levert een besparing op van $12.000 per jaar.
  • In Haïti is het electriciteitsnetwerk, wat volledig functioneert op basis van zonne-energie, uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat er minder geld uitgegeven wordt aan olie en diesel om aggregaten te laten draaien. Op het moment dat de elektriciteit wegvalt, blijven gevoelige medische apparatuur in het St. Damien Kinderziekenhuis werken.
  • In het programma in Peru is de landbouw flink toegenomen. In maart is er 350 kilo bonen geoogst en in oktober zijn er 140 fruitbomen geplant (onder andere appels, mandarijnen en citroenen). Fruit behoort nu nog tot een luxeproduct in het programma, maar door het planten van deze fruitbomen kan NPH na drie jaar letterlijk de vruchten plukken en de voedingswaarde van het dieet van de kinderen complementeren.
  • In Bolivia is het melk-project opgestart. Er zijn 30 melkkoeien en materialen om te melken gedoneerd door lokale organisaties. Het levert 400 liter melk per dag op. 50 liter wordt gebruikt om te drinken en een groot gedeelte wordt gebruikt om yoghurt, kaas, boter en ijs van te maken. Daarnaast wordt er nog een deel verkocht aan lokale melkfabrieken, wat een winst oplevert voor het programma. Het proces zelf kost ook geld, dus de winst is nog relatief, hoewel het ook een besparing op het budget teweegbrengt.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top