Onderwijs aan kinderen in Latijns-Amerika | WereldOuders

Onderwijs

Op dit moment zijn er ruim 6.400 kinderen en jongeren die in onze programma's naar school gaan. WereldOuders biedt basis- en middelbaar onderwijs en vakopleidingen aan de kinderen van haar projecten en aan kinderen van kwetsbare gezinnen uit de buurt.  Deze vakopleidingen zorgen ervoor dat kinderen een praktisch vak leren zoals naaister, timmerman of schoenmaker. Voor kinderen die verder willen studeren is er de mogelijkheid om naar de hogeschool of universiteit te gaan. Na elke afgeronde opleiding doen de jongeren een servicejaar bij WereldOuders in hun vak-of interessegebied. Op deze manier doen ze werkervaring op én ze doen iets terug voor het programma.

*In sommige projectlanden is geen eigen school op het terrein, hier wordt het onderwijs aangeboden in samenwerking met lokale privé scholen.

School kinderen Guatamala
School kinderen Haiti
School kinderen Peru
School kinderen Honduras
School kinderen Guatamala

Onderwijs geeft kinderen de kans op een betere toekomst. Onderwijs vergroot de kans op een baan en daarmee de kans om armoede te ontstijgen. Daarnaast leidt onderwijs ertoe dat kinderen beter in staat zijn beslissingen te nemen die hun verdere levensloop positief beïnvloeden.

De kinderen in de projecten van WereldOuders beginnen op de kleuterschool en daarna gaan ze naar primary school (vergelijkbaar met de groepen 3 tot en met 6 van onze basisschool). Vervolgens gaan ze naar middle school, dat is vergelijkbaar met de bovenbouw van de basisschool en de eerste jaren middelbare school. Naast de reguliere lessen op middle school leren de jongeren een praktisch vak zoals naaister, bakker, timmerman, elektricien of schoenmaker. Hier krijgen zij na afronding een erkend certificaat voor.

Na middle school krijgen de jongeren de kans om naar de high school te gaan of zelfs aan de universiteit te studeren. Niet alle jongeren hebben de capaciteiten om naar high school of universiteit te gaan, maar zij kunnen dankzij de vakopleiding toch een baan vinden of een eigen bedrijf opstarten. Ook voor jongeren die wel verder gaan leren, zijn de praktijklessen waardevol. Zij ontdekken hun talenten en leren praktische vaardigheden die een zelfstandige toekomst ondersteunen.

Bijzonder aan onze werkwijze is dat alle jongeren na het voltooien van een opleiding een ‘servicejaar’ volgen. Een soort stage waarbij zij werkzaam zijn in ons project. Ze werken op het gebied van hun opleiding zodat ze een bijdrage leveren en tegelijkertijd werkervaring opdoen. WereldOuders biedt naast onderwijs aan de kinderen in haar projecten ook onderwijs aan kinderen van kwetsbare gezinnen uit de buurt.

Resultaten 2021
Resultaten 2021 met betrekking tot onderwijs:

  • 118 jongeren zijn afgestudeerd aan de universiteit
  • 327 jongeren behaalden hun highschool diploma
  • 35 kinderen ontvingen een certificaat van een vakopleiding

Bijzondere onderwijsprojecten

  • Wij zijn trots op al onze kinderen, maar soms extra trots. Zo studeert Jean Francois Seide, opgegroeid in ons programma in Haïti, momenteel aan 's wereld meest gerenommeerde Universiteit Oxford University.
  • In de Dominicaanse Republiek is afgelopen jaar de vakschool geopend waar kinderen opgeleid worden tot naaister, timmerman, schoenmaker of pottenbakker.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top