Better Care Network Netherlands | WereldOuders

Better Care Network Netherlands

WereldOuders is onderdeel van Better Care Network Netherlands (BCNN). Better Care Network bestaat sinds 2007 en is een netwerk van organisaties die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Hiervan zijn ook organisaties als SOS Kinderdorpen, Defence for Children, Kerk in Actie en Wilde Ganzen lid. Het doel van dit netwerk is om via samenwerking de hulp aan kinderen te verbeteren. Daarnaast voert BCNN de campagne ‘Campagne WeesWijs’ tegen stages en kortdurend niet-professioneel vrijwilligerswerk in weeshuizen, waar WereldOuders ook volledig achter staat.

Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van het Better Care Network Netherlands.

Campagne BCNN; 'Wees Wijs'

Zes miljoen kinderen wereldwijd wonen in een kindertehuis. Vóór de pandemie reisden naar schatting 10.000 Nederlandse vrijwilligers en stagiairs  - met de beste bedoelingen -  naar deze tehuizen. Ze komen daar om te helpen, maar brengen helaas juist schade toe aan de kinderen die er opgroeien. 

Better Care Network Netherlands voert daarom de campagne ‘WeesWijs’, die is bedoeld voor jongeren die - vanuit hun geloof of missie de wereld te verbeteren - vrijwilligerswerk willen gaan doen met kwetsbare kinderen. WeesWijs laat zien wat de onbedoelde gevolgen zijn: deze vrijwilligersreizen houden een schadelijke vorm van opvang in stand.  Honderden wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd laten keer op keer zien dat opgroeien in een tehuis, hoe goed de zorg er ook is, per definitie schadelijk is voor de ontwikkeling van deze kinderen. Zij lopen in tehuizen grote achterstanden op in fysieke groei en sociale en cognitieve ontwikkeling. Bovendien verergert het komen en gaan van ongekwalificeerde vrijwilligers de hechtingsproblemen en trauma’s van deze kinderen. Gelukkig zijn er ook vele vormen van (nationaal en internationaal) vrijwilligerswerk die wél een goed idee zijn!

Meer weten over deze campagne? klik dan hier om de campagnewebsite te bezoeken. De vrijwilligerstest op deze site helpt jongeren bij het vinden van vrijwilligerswerk dat écht bijdraagt aan lokale gemeenschappen. De campagne is een initiatief van Better Care Network Netherlands, waar WereldOuders deel van uitmaakt.

WereldOuders en vrijwillgers

WereldOuders staat volledige achter de visie van Better Care Network Netherlands over weeshuistoerisme en werkt uit principe niet met studenten die stage willen lopen, noch met schoolverlaters, tussenjaar- of andere korte termijnvrijwilligers. WereldOuders is dan ook geen vrijwilligersorganisatie en wij zoeken geen leuke baantjes voor vrijwilligers maar werken daarentegen uitsluitend vanuit de behoeften van onze programma's en vanuit het belang van de kinderen.

In onze programma's is veel behoefte aan specialisten op het gebied van jeugdzorg, gezondheidszorg en andere gebieden. Als deze niet te vinden zijn in het land zelf worden professionals uit het buitenland gevraagd op deze vrijwilligersvacatures te solliciteren. Onze vrijwilligers in het internationale vrijwilligersprogramma zijn afgestudeerd en gaan als young professional in hun eigen vak aan de slag in een van onze programma's. Ze spreken daarnaast Spaans of willen dit leren voor de start van hun werk. Ze gaan voor minimaal een jaar aan de slag en starten in januari of juli, tegelijk met vrijwilligers uit de andere landen. Dit is een belangrijke voorwaarde welke zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid hetgeen belangrijk is voor onze kinderen. Om dit werk te doen betalen vrijwilligers niets; daarentegen helpt WereldOuders hen door het betalen van hun ziektekosten-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast krijgen ze in het programma een kleine maandelijkse onkostenvergoeding.

Klik hier voor meer informatie over vrijwilligerswerk voor WereldOuders en de voorwaarden die we stellen aan young professionals die in het veld aan de slag gaan.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top