RESULTATEN OM TROTS OP TE ZIJN

Een veilig thuis, onderwijs en medische zorg vormen de basis voor ieder kind om op te groeien tot een zelfstandige volwassene. Deze basis is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sinds de oprichting in 1954 hebben meer dan 20.000 kinderen uit extreme moeilijke levensomstandigheden een stabiele thuissituatie gekregen!

 

De resultaten van WereldOuders in 2023

Jaarverslag

Elk jaar maken wij de balans op in ons jaarverslag. Hierin zijn de resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar te vinden.

Bekijk het jaarverslag van 2023 Jaarverslag 2023
Bekijk de jaarrekening van 2023 Jaarrekening 2023

 

Resultaten in het kort

 • 7.219 kinderen en jongeren werden ondersteund door WereldOuders/NPH, vaak samen met hun gezin
 • 1.550 kinderen woonden in de huizen van NPH
 • 76 nieuwe kinderen werden (tijdelijk) opgevangen in NPH huizen
 • 2.944 kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen en arme gemeenschappen gingen vanuit onze programma’s naar school
 • 1.242 kinderen en jongeren hebben hun school afgerond (alle educatieniveaus), waarvan 52% meisjes
 • 222 jongeren hebben de technische school afgerond
 • 105 jongeren ontvingen een vakdiploma
 • 59 jongeren studeerden af aan de universiteit
 • 218 jongeren ontvingen een High School diploma
 • Meer dan 34 vrijwilligers uit 4 verschillende landen werkten afgelopen jaar in medische, educatieve en administratieve functies

* Cijfers van 2023

Medische resultaten

In de programma’s zijn er in totaal (minus Haïti)**

 • 17.020 algemene controle en consulten gedaan
 • 1.579 bezochten een tandarts
 • 7.057 kinderen kregen een vorm van therapie
 • 1.346 kinderen en jongeren kregen een jaarlijkse medische controle
 • 1.769 kinderen werden gevaccineerd
 • Er wonen 4.444 kinderen met een chronische aandoening of beperking in de projecten.

** De cijfers van de medische projecten in Haïti in het algemeen en het St. Damien Kinderziekenhuis in het bijzonder zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Veelgestelde vragen

 • Waarom bestaat stichting WereldOuders?

  In Latijns-Amerika is het toekomstperspectief van veel kinderen een leven in armoede. WereldOuders wil deze armoedespiraal van miljoenen kinderen doorbreken en zet zich in om de situatie van kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren door fondsen te werven. Dankzij donaties kan WereldOuders kinderen, hun families én de gemeenschap een veilig en stabiel thuis, onderwijs, medische verzorging en persoonlijke ontwikkeling bieden en geeft WereldOuders kinderen, een kans om aan de armoede te ontsnappen.

 • Gaat al het geld dat ik doneer rechtstreeks naar de kinderen?

  Nee, helaas lukt het niet om 100% van de donaties aan de kinderen te besteden. Om fondsen te werven voor de programma’s maken wij organisatorische kosten. WereldOuders is in het bezit van de CBF-erkenning, wat o.a. inhoudt dat wij niet meer dan 25% van al onze donaties aan (organisatie) kosten mogen besteden. In ons jaarverslag staat een uitgebreid verslag van de door ons gemaakte kosten. Wij streven ernaar ieder jaar de kosten weer verder terug te dringen. Wij maken ieder jaar rechtstreeks, zonder tussenkomst van partnerorganisatie NPH, een vaste bijdrage over naar de programma’s waarvan de dagelijkse basiszorg voor de kinderen gefinancierd wordt.

  Bekijk ons jaarverslag

   

 • Heeft WereldOuders de CBF-erkenning? Wat houdt deze erkenning precies in?

  Ja, WereldOuders heeft al sinds 2005 het CBF-keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Sinds 2016 is het CBF-Keurmerk verandert in een CBF-erkenning. Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw.

 • Hoe zit het met de gezondheidszorg in de projectlanden?

  Je gezondheid is uiteraard super belangrijk. Als je medische issues hebt kun je natuurlijk altijd solliciteren maar het zou kunnen dat in onze projectlanden niet dezelfde mate van zorg bestaat als in Nederland. Vrijwilligers hebben toegang tot de zorg die wij bieden in onze eigen klinieken op het terrein van het project. Wij zijn hiervoor verzekerd. Als dat niet voldoende is kun je naar een lokaal ziekenhuis in de buurt. Hiervoor moet je je eigen verzekering aanspreken.

 • Hoe zit het met de veiligheid in de landen waar WereldOuders werkt?

  We werken in landen waar misdaad en geweld zeker een issue is. Maar de veiligheid van onze vrijwilligers heeft bij ons top prioriteit. Voorafgaand aan je werk ontvang je een “Safety Guidance” en tijdens de introductieweek (de zgn. ‘orientacion’), krijg je veel informatie en tools aangereikt om je jaar als vrijwilliger tot een veilige en fijne ervaring te maken.

 • Waarom bieden wij kindsponsoring niet meer aan?

  Sinds 2018 hebben wij als organisatie ervaring opgedaan met familie re-integratie. Dat betekent dat het kind, indien mogelijk en wenselijk,  weer bij zijn of haar biologische familie gaat wonen. We hebben gezien dat re-integratie zorgt voor stabiliteit en dat zich kansen ontwikkelen voor het hele gezin. Het zorgt voor een betere basis en toekomst voor de kinderen. Het zet kinderen en ouders weer in hun recht. Bolivia is het eerste land waar we meer kinderen in families gaan ondersteunen dan hen op te vangen in ons kinderhuis. Wij brengen ze weer thuis. Er is hiervoor zorgvuldig een meerjarig projectplan opgesteld. Het is de bedoeling dat na drie jaar meer kinderen thuis worden ondersteund dan dat er bij ons wonen. Door meer kinderen te re-integreren met hun families vergroten we onze impact. We helpen niet alleen de kinderen, maar ook familieleden zoals vaders en moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s. Dit gaat vervolgens opgeschaald worden naar de overige landen waar wij actief zijn.  Op dit moment (2023) ondersteunen we ook de re-integratieprogramma’s in Honduras, Guatemala en Peru. Dit is dan ook de reden dat wij geen nieuwe kind sponsors meer werven. Als je al een kind sponsorde dan blijft deze steun gewoon door gaan.

  Meer weten over het re-integratieprogramma? Lees dan dit artikel.

 • Waarom stappen jullie af van het principe om kinderen op te vangen in jullie huizen?

  Ontwikkelingen en onderzoeken binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking laten duidelijk zien dat kinderen het allerbeste kunnen opgroeien bij hun eigen familie. Traditionele kinderhuizen maken idealiter plaats voor re-integratietrajecten en gezinsondersteuning. Sinds 2017 worden steeds meer kinderen die in onze kindhulp-programma’s wonen, teruggeplaatst bij familie. Deze kinderen en hun families kunnen rekenen op een midden- tot lange-termijn ondersteuning vanuit NPH (WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequenos Hermanos, NPH). Door het ondersteunen van families worden er nog meer mensen geholpen dan alleen de kinderen. De NPH-filosofie: het familie- en saamhorigheidsgevoel houdt een belangrijke waarde in de begeleiding.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op