Over ons - Waarvoor staan wij? | WereldOuders

Over ons

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede.

WereldOuders wil deze armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven, doorbreken en zet zich in om de situatie van kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren door fondsen te werven. Dankzij donaties kan WereldOuders kinderen een veilig en stabiel thuis, onderwijs, medische verzorging bieden. Hierdoor geeft WereldOuders kinderen én hun families een kans om aan de armoede te ontsnappen.

Missie en visie

Ieder kind is afhankelijk van een volwassene voor verzorging, voeding en bescherming. Zonder deze zorg zal een kind sterven. Veel kinderen hebben het getroffen met een familie die zich over hen ontfermt. Maar miljoenen kinderen, waarvan velen in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Deze kinderen leven zonder ouders en lijden honger. Zij kunnen niet naar school en moeten hard werken om te overleven. Zij komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. 

Missie: De missie van WereldOuders is om de situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren. Dit gebeurt door hen een veilige, stabiele thuisbasis en een kans op een goede toekomst te bieden. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de armoedespiraal, die generatie op generatie wordt doorgegeven, te doorbreken.

Visie: WereldOuders gelooft in de kracht van familie. Ieder kind verdient aandacht en onvoorwaardelijke liefde en heeft recht op onderdak, onderwijs en medische zorg zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.

Geschiedenis WereldOuders

Sinds 1991 draagt WereldOuders bij aan het werk en de projecten van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH). NPH is opgericht in 1954 en biedt structurele steun aan kwetsbare kinderen en families in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru. WereldOuders onderschrijft de visie van NPH en werft al ruim 25 jaar voor het werk en de projecten van NPH.

Lees meer over NPH

Kernwaarden

Persoonlijke aandacht
Kinderen en jongeren krijgen de steun en begeleiding die zij op dat moment in hun leven nodig hebben. Of ze nu in het programma wonen of steun vanuit het programma krijgen terwijl ze bij familie wonen. Kinderen blijven aan Wereldouders verbonden totdat zij op eigen benen kunnen staan. Ook na hun vertrek kunnen de jongeren voor raad en ondersteuning bij ons terecht.

Structureel
WereldOuders steunt kinderen niet alleen op korte termijn, maar stimuleert juist de lange termijn ontwikkeling van de jongeren zodat zij kunnen uitgroeien tot sterke, gezonde en verantwoordelijke volwassenen die de door educatie, vaardigheden en praktijkervaring problemen in hun gemeenschap het hoofd kunnen bieden en een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing.

Lokaal
Het beleid van NPH is gericht op het doorbreken van de armoedespiraal die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven. Daarom is er naast de zorg voor kinderen in de programma's veel aandacht voor de omliggende gemeenschap. Er worden verschillende gemeenschapsprojecten opgezet om armoede te bestrijden, betere medische zorg te kunnen bieden en scholing toegankelijk te maken voor iedereen. Waar mogelijk wordt met lokale arbeidskrachten gewerkt.

Directe geldstromen – flexibele hulpverlening
WereldOuders werft fondsen voor de programma's en projecten van NPH en maakt per jaar een vaste bijdrage over naar de programma's. Hiervan wordt de dagelijkse basiszorg voor de kinderen gefinancierd. Daarnaast worden fondsen geworven voor verschillende specifieke projecten die in de programma's en de omliggende gemeenschappen nodig zijn.

Keurmerken

WereldOuders is lid van Goede Doelen Nederland; de brancheorganisatie voor landelijk wervende goede doelen die hun leden ondersteunen met kennisoverdracht.

WereldOuders voldoet aan de criteria van het CBF en draagt sinds 2005 het CBF Keurmerk. In 2016 is het CBF Keurmerk veranderd in een CBF erkenning. WereldOuders voldoet aan de erkenningseisen van het CBF en beschikt zodoende over een CBF Erkenning.

WereldOuders beschikt over de ANBI status. Dit houdt in dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is en voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst. 

Statuten

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top