Schenken met belastingvoordeel | WereldOuders

Schenken met belastingvoordeel

Een kind dat opgroeit in een liefdevolle familie gaat vaker naar school, heeft meer kans op een goede baan en geeft deze kansen later ook door aan zijn of haar eigen kinderen. Kortom: wat een kind leert, geeft een kind door. Generatie op generatie. Om die liefdevolle warme familie te creëren, bieden wij structurele steun. Omdat WereldOuders beschikt over het ANBI keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling), zijn giften aan ons aftrekbaar van uw aangifte inkomstenbelasting.

U kunt op verschillende manieren profiteren van dit belastingvoordeel:

Periodieke schenkingen; heeft u het voornemen om WereldOuders voor minimaal 5 jaar achtereen te steunen - bijvoorbeeld het steunen van een sponsorkind-, dan is het een goed idee om dit vast te leggen in een zgn. “Onderhandse overeenkomst”. Middels periodiek schenken steunt u de kinderen in onze programma's op structurele wijze. 

Een Fonds op Naam instellen; voor giften vanaf € 50.000 over een periode van 5 jaar.
Lees meer over een Fonds op Naam

WereldOuders opnemen in uw testament;
Lees meer over nalaten aan WereldOuders

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn  - onafhankelijk van het bedrag - aan ons aftrekbaar van uw aangifte inkomstenbelasting. Sinds januari 2014 is het niet meer verplicht om de periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte (en zijn er dus geen notariskosten meer). Er zijn twee manieren waarop u uw periodieke schenking kunt vastleggen:

U kunt gebruik maken van een zogeheten ‘onderhandse overeenkomst’. Het formulier voor deze overeenkomst is gratis op te vragen (of te downloaden) bij de Belastingdienst. U kunt ook gebruik maken van ons formulier “Overeenkomst – Periodieke Gift in Geld”. Deze is gebaseerd op de onderhandse overeenkomst van de Belastingdienst maar geeft de mogelijkheid om uw wijze van betalen te specificeren en vermeldt reeds onze gegevens. Download het formulier hier.

Met beide “onderhandse overeenkomsten”  heeft u recht op belastingaftrek. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt, kan de belastingaftrek oplopen tot 52%. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van uw inkomen.

Voor meer informatie over de fiscale details adviseren wij om contact op te nemen met de Belastingdienst via de Belasting Telefoon: 0800-0543.

Voor vragen over periodieke schenkingen kunt u contact met een van onze medewerkers via info@wereldouders.nl.

Back to top