Geld nalaten? Geef kinderen een toekomst | WereldOuders

WereldOuders opnemen in uw testament

Iets mooiers dan een liefdevol thuis kunt u niet nalaten. Ook na uw overlijden kunt u nog van betekenis zijn voor anderen. Neemt u WereldOuders op in uw testament, dan geeft u kwetsbare kinderen kans op een betere toekomst. Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap besteed wordt op de manier waarop u dit vastlegt. Uw geld komt goed terecht.

U kunt WereldOuders in uw testament opnemen door:

• Een erfstelling: u kent een deel van uw nalatenschap toe aan WereldOuders;
• Een legaat: u kent een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap toe aan WereldOuders.
• Een Fonds op Naam: vanaf € 50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.

Geen erfbelasting

WereldOuders is een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is daarom vrijgesteld van erfbelasting. Giften die aan ons worden nagelaten, komen dus geheel ten goede aan ons werk. 

Heeft u vragen over nalaten aan WereldOuders en wilt u graag persoonlijk advies of uw wensen bespreken? We staan u graag te woord. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze relatiemanager particuliere Fondsenwerving en Nalatenschappen Danielle Heere via danielle@wereldouders.nl.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top