Wat doet WereldOuders? | WereldOuders

Wat doet WereldOuders?

WereldOuders is een goed doel dat zich inzet voor kwetsbare en thuisloze kinderen in Latijns-Amerika. Hierbij gelooft het in de kracht van familie. Ieder kind verdient aandacht en onvoorwaardelijke liefde. We bieden als stichting kwetsbare en thuisloze kinderen in Latijns-Amerika een stabiele en warme thuisbasis, zodat ze kans hebben op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen de kinderen individuele aandacht op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid. 

Het werk van WereldOuders in de programma’s en in de omringende gemeenschappen kenmerkt zich door intensieve, liefdevolle begeleiding van kinderen, goede (medische) zorg en scholing. Dankzij de aandacht en begeleiding die de kinderen krijgen in de programma’s groeien zij op tot sterke, gezonde en zelfstandige volwassenen. Door te investeren in kinderen gelooft WereldOuders de armoedecirkel op de lange termijn te kunnen doorbreken. Kinderen zijn de toekomst en kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van de leefomstandigheden van hun gemeenschap van hun land.

WereldOuders werkt aan de hand van vier focusgebieden, namelijk:

Een veilig thuis

In onze projecten groeien de kinderen op in een familiesfeer en worden zij liefdevol begeleid. Momenteel wonen er ruim 3.100 kinderen in de projecten van WereldOuders, waar zij een veilige en stabiele thuisbasis hebben en worden behoed voor geweld en intimidatie. Er wordt gezorgd dat broertjes en zusjes bij elkaar blijven. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, ook kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Voor hen is gespecialiseerde hulp aanwezig. De kinderen krijgen een opleiding passend qua niveau en ze mogen bij WereldOuders blijven tot ze op eigen benen kunnen staan en voor zichzelf kunnen zorgen.

Het terrein van WereldOuders in Nicaragua, Peru en Bolivia bestaan, net als in de Dominicaanse Republiek en Haïti, vaak uit een groot stuk land met meerdere kleine huizen voor kleine groepen kinderen. In een huis wonen maximaal zestien kinderen en twee verzorgers. Daarnaast is er een school, landbouwgrond, een medische kliniek, sportveld en een kerk aanwezig. 

Onderwijs

Alle kinderen in onze projecten (ruim 3.100) gaan bij ons naar school, samen met ruim 2.400 kinderen uit arme gezinnen en sloppenwijken. WereldOuders biedt basis- en middelbaar onderwijs en vakopleidingen aan de kinderen van haar projecten en aan kinderen van kwetsbare gezinnen uit de buurt.  Deze vakopleidingen zorgen ervoor dat kinderen een praktisch vak leren zoals naaister, timmerman of schoenmaker. Voor kinderen die verder willen studeren is er de mogelijkheid om naar de hogeschool of universiteit te gaan. Na elke afgeronde opleiding doen de jongeren een servicejaar bij WereldOuders in hun vak-of interessegebied. Op deze manier doen ze werkervaring op én ze doen iets terug.

* In sommige projectlanden is geen eigen school op het terrein, hier wordt het onderwijs aangeboden in samenwerking met lokale privé scholen. 

Medische zorg

Het kindersterftecijfer in Latijns-Amerika ligt hoog. Veelal sterven kinderen aan ziektes die behandeld kunnen worden. Kinderen die bij WereldOuders komen hebben vaak ernstige gezondheidsproblemen. Vaak hebben ze niet de juiste voeding gehad en onvoldoende vaccinaties.  Sommige van hen hebben directe zorg en speciale ondersteuning nodig. 

De kinderen in onze projecten kunnen rekenen op adequate gezondheidszorg. Alle projecten van WereldOuders beschikken over een kleine interne en externe kliniek waar medische basiszorg aan de kinderen wordt verleend.  Voor specialistische hulp gaan de kinderen met een begeleider naar een nabij gelegen ziekenhuis. De medische basiszorg is in veel van de projectlanden uitgebreid met speciale programma’s, zoals logopedie en fysiotherapie, voor kinderen met een beperking, tandheelkundige zorg en externe klinieken die structurele medische hulp bieden aan de lokale gemeenschap. Zo beschikt WereldOuders in Haïti beschikt over het enige kinderziekenhuis van het land, het St. Damien Kinderziekenhuis, waar jaarlijks zo’n 80.000 patiëntjes gratis worden behandeld aan uiteenlopende klachten; van chronische ziektes tot hersenbeschadigingen, van epilepsie tot HIV en kanker. Het St. Damien Kinderziekenhuis werkt nauw samen met het Emma Kinderziekenhuis.

Zelfredzaamheid

In de landen waar WereldOuders actief is heerst veel armoede die generatie op generatie wordt doorgegeven. Door sociaaleconomische redenen hebben ouders hun kinderen niet veel te bieden.

WereldOuders biedt naast de zorg voor kinderen ook projecten ter bevordering van de ontwikkeling van de gemeenschap. Onder andere op het gebied van zelfredzaamheid, agricultuur en visserij, educatie en scholing, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en noodhulp.  Ook ondersteunt WereldOuders families uit arme wijken met coaching, voedselpakketten en financiële hulp om erop toe te zien dat kinderen naar school gaan en niet op straat terecht komen.

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top